NAUKI PRZEDŚLUBNE

Nabliższe nauki przedślubne:

Nauki przedmałżeńskie planowane w późniejszych terminach:

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. św. Józefa w Zgorzelcu – cykle nauk rozpoczynają się na początku: lutego, maja, września, listopada. Szczegółowe informacje: https://bonifacyzgorzelec.pl/poradnia-rodzinna

Centrum Formacji Ewangelizacyjnej Diecezji Legnickiej „Dom Słowa” – marzec/kwiecień 2025 r. (szczegóły pod numerem: 504 101 530)

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie – cykle nauk rozpoczynają się w kwietniu i październiku. Szczegółowe informacje: https://nspjlubin.salezjanie.pl/?page_id=65

Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie – cykle nauk rozpoczynają się w marcu i październiku. Szczegółowe informacje: https://parafiaolszyna.pl/wspolnoty_parafialne/parafialna-poradnia-rodzinna-im-swietej-rodziny/  

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi, że nauki przedmałżeńskie najczęściej odbywają się od października do maja. W miesiącach wakacyjnych mogą wystąpić trudności ze zrealizowaniem cyklu nauk ogólnych (okres urlopowy, wyjazdy). Warto odpowiednio wcześnie zaplanować udział w naukach – najlepiej w momencie planowania daty ślubu i rezerwacji terminu w kościele i sali weselnej.

Zasady bliższego i bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa w Diecezji Legnickiej

Narzeczeni są zobowiązani do:

  • udziału w tzw. naukach ogólnych (zwanych również „naukami przedmałżeńskimi”, „naukami przedślubnymi”), składających się z 10 katechez prowadzonych przez kapłanów oraz osoby świeckie, współpracujące z Duszpasterstwem Rodzin.
    Tematyka spotkań obejmuje treści związane z duchowością małżeństwa i rodziny, liturgią sakramentu, ale także odpowiedzialnego rodzicielstwa, komunikacji w małżeństwie i rodzinie, budowania relacji itp.
  • zgłoszenia się do kancelarii parafialnej w celu przeprowadzenia rozmowy kanoniczno-duszpasterskiej (niezbędne dokumenty: aktualne świadectwa chrztu św. (nie starsze niż 6 miesięcy od daty wystawienia); dowód tożsamości; indeks, w którym podpisem i pieczęcią
    zostały poświadczone odbyte katechezy przedślubne lub zaświadczenie o ukończonej katechezie przedmałżeńskiej; ostatnie świadectwo katechizacji; zaświadczenie z USC (przy ślubie konkordatowym) – przynajmniej na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu
  • udziału w trzech spotkaniach indywidualnych z Doradcą Życia Rodzinnego (obecnie nie są dopuszczalne spotkania w formie zdalnej) – spotkania dotyczą przede wszystkim kwestii odpowiedzialnego rodzicielstwa, odpowiedzialności za wzajemną miłość i przekazywanie życia; każde ze spotkań trwa około godziny; należy zachować odstęp miesiąca między pierwszym a ostatnim spotkaniem. Spotkanie może przeprowadzić każdy doradca, posiadający ważną misję kanoniczną (wykaz doradców wraz z telefonami kontaktowymi znajduje się w zakładce „Dla rodzin”–> „Doradcy życia rodzinnego”)
  • przystąpienia do spowiedzi przedślubnej.