NAUKI PRZEDŚLUBNE

Nabliższe nauki przedślubne:

Zasady bliższego i bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa w Diecezji Legnickiej

Narzeczeni są zobowiązani do:

  • udziału w tzw. naukach ogólnych (zwanych również „naukami przedmałżeńskimi”, „naukami przedślubnymi”), składających się z 10 katechez prowadzonych przez kapłanów oraz osoby świeckie, współpracujące z Duszpasterstwem Rodzin.
    Tematyka spotkań obejmuje treści związane z duchowością małżeństwa i rodziny, liturgią sakramentu, ale także odpowiedzialnego rodzicielstwa, komunikacji w małżeństwie i rodzinie, budowania relacji itp.
  • zgłoszenia się do kancelarii parafialnej w celu przeprowadzenia rozmowy kanoniczno-duszpasterskiej (niezbędne dokumenty: aktualne świadectwa chrztu św. (nie starsze niż 6 miesięcy od daty wystawienia); dowód tożsamości; indeks, w którym podpisem i pieczęcią
    zostały poświadczone odbyte katechezy przedślubne lub zaświadczenie o ukończonej katechezie przedmałżeńskiej; ostatnie świadectwo katechizacji; zaświadczenie z USC (przy ślubie konkordatowym) – przynajmniej na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu
  • udziału w trzech spotkaniach indywidualnych z Doradcą Życia Rodzinnego (obecnie nie są dopuszczalne spotkania w formie zdalnej) – spotkania dotyczą przede wszystkim kwestii odpowiedzialnego rodzicielstwa, odpowiedzialności za wzajemną miłość i przekazywanie życia; każde ze spotkań trwa około godziny; należy zachować odstęp miesiąca między pierwszym a ostatnim spotkaniem. Spotkanie może przeprowadzić każdy doradca, posiadający ważną misję kanoniczną (wykaz doradców wraz z telefonami kontaktowymi znajduje się w zakładce „Dla rodzin”–> „Doradcy życia rodzinnego”)
  • przystąpienia do spowiedzi przedślubnej.