Spotkanie rejonu zachodniego Duszpasterstwa Rodzin

Spotkanie rejonu zachodniego Duszpasterstwa Rodzin

W dniu 30 stycznia 2024, przedstawiciele Duszpasterstwa Rodzin z naszej Diecezji, wzięli udział w zjeździe rejonu zachodniego Duszpasterstwa Rodzin w Poznaniu. W czasie tego wydarzenia, spotkali się diecezjalni duszpasterze i diecezjalni doradcy życia rodzinnego z diecezji poznańskiej, gnieźnieńskiej, kaliskiej, bydgoskiej, włocławskiej, świdnickiej i wrocławskiej. Spotkanie było okazją do wspólnej modlitwy, wymiany doświadczeń, ale także do pracy nad dokumentem „Droga wtajemniczenia katechumenalnego dla życia małżeńskiego. Wskazania duszpasterskie dla Kościołów partykularnych” przygotowanego przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia.