Spotkania małżeńskie – rekolekcje podstawowe dla małżeństw (Karpacz)

Spotkania małżeńskie - rekolekcje podstawowe dla małżeństw (Karpacz)

Kiedy

2024-03-22 - 2024-03-24    
Cały dzień

Gdzie

Karpacz, Księża Góra
Księża Góra, Karpacz

Event Type

Mapa niedostępna

Problemy w małżeństwach pozostają często nierozwiązane. Brakuje dialogu. Pozostaje pustka i bezsilność I co dalej? Propozycją dającą szansę i nadzieję mogą być SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE.

Rekolekcje Spotkania Małżeńskie mają na celu pogłębienie więzi małżeńskiej, są pomocą w lepszym i głębszym zrozumieniu się nawzajem męża i żony. Stwarzają okazję do odnowienia i pogłębienia wspólnoty dwojga ludzi ze sobą i z Bogiem.

Dokonuje się to poprzez taką formę dialogu, która pomaga w lepszym poznaniu samego siebie oraz współmałżonka, poznaniu swoich i jego uczuć oraz postaw. Dialog ten prowadzi do zwiększenia wzajemnego zaufania, zrozumienia intencji oraz zaakceptowania współmałżonka.

W skupieniu i oderwaniu od spraw codziennych, mąż i żona mają możliwość wspólnej refleksji nad najgłębszymi sprawami ich życia. Zachowana jest całkowita tajemnica rozmowy.

Spotkania Małżeńskie prowadzą trzy pary małżeńskie i ksiądz. Prowadzący dzielą się własnym doświadczeniem dialogu i proponują uczestnikom taką formę refleksji-dialogu, która będzie autentycznym spotkaniem w miłości, we dwoje.

Rekolekcje odbywają się w Karpaczu – Księżej Górze, obejmują nocleg i wyżywienie, nie obejmują opieki nad dziećmi (na rekolekcje organizatorzy zapraszają bez dzieci).

Zapisy pod numerem telefonu: 693 109 120