Zjazd doradców życia rodzinnego z Archidiecezji Wrocławskiej

Zjazd doradców życia rodzinnego z Archidiecezji Wrocławskiej

W dniach 11-12 listopada 2023, doradcy życia rodzinnego z naszej diecezji mieli możliwość uczestniczenia w zjeździe doradców całej Archidiecezji Wrocławskiej. Spotkanie odbywało się w Bardzie, w Domu Rekolekcyjnym Diecezji Świdnickiej im. św. Anieli.
Spotkanie rozpoczęło się wykładem dr Aliny Żurek, psychologa, na temat tranzycji młodocianych. Kolejny wykład dotyczył tematu depresji i ścieżek powrotu do zdrowia. Poprowadziła go pani Jolanta Litmanowska, doradczyni życia rodzinnego Diecezji Wrocławskiej. Oba wykłady były niezwykle inspirujące i przydatne w szeroko rozumianej posłudze doradcy.
Był także czas na modlitwę – wspólną adorację Najświętszego Sakramentu, sakrament pojednania i oczywiście na Eucharystię, której przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. Mirosław Rakoczy, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin Diecezji Świdnickiej.
Nie zabrakło również przestrzeni na integrację, również w kręgu własnej diecezji. Doradcy z Diecezji Legnickiej spotkali się w swoim gronie, aby wysłuchać informacji z Duszpasterstwa Rodzin, jakie zreferowała Agata Szymkowiak, Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego Diecezji Legnickiej.
Z okazji przypadającego w tym dniu święta państwowego – rocznicy odzyskania niepodległości, odbył się spontaniczny wieczorek patriotyczny – z piosenką, wierszem, a nawet – wspólnym polonezem. Na zakończenie dnia doradcy wspólnie obejrzeli film „Jeden pokój” – o zmarłej niedawno dr Wandzie Półtawskiej.
Niedziela rozpoczęła się od adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Eucharystii, której ponownie przewodniczył i homilię wygłosił ks. Mirosław Rakoczy. Następnie doradcy mogli wysłuchać sprawozdania p. Marii Szostkowskiej, Diecezjalnej Doradczyni Życia Rodzinnego Diecezji Wrocławskiej, dotyczącego spotkań Krajowego Duszpasterstwa Rodzin i najważniejszych informacji z tychże, beatyfikacji Rodziny Ulmów oraz pogrzebu dr Wandy Półtawskiej. Następnie odbył się ostatni wykład „Czym są kryzysy i jak sobie z nimi radzić” pani Jolanty Litmanowskiej.
Doradcy byli zbudowani możliwością spotkania w szerszym gronie. Wzajemne wsparcie w pełnieniu tej niełatwej posługi jest niezwykle ważne, podobnie jak wspólna modlitwa i podnoszenie kompetencji. Bardzo cieszy fakt, że z naszej diecezji w spotkaniu w Bardzie uczestniczyła tak liczna grupa doradców. Cieszy także nawiązanie współpracy między Duszpasterstwami Rodzin w ramach Archidiecezji, która pozwala zyskać nowe spojrzenie na lokalne kwestie duszpasterskie