Spotkanie wspólnot wspierających rodziny

Spotkanie wspólnot wspierających rodziny

Dnia 18 października, w parafii pw. św. Jana Sarkandra w Lubinie odbyło się spotkanie ruchów i stowarzyszeń wspierających rodziny na terenie Diecezji Legnickiej. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Legnickiej.
Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele m. in. następujących ruchów, stowarzyszeń i placówek: Spotkania Małżeńskie, Wspólnota Trudnych Małżeństw ‘Sychar’, Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, Equipes de Notre-Dame, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Rodziny Szensztackie, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Stowarzyszenie Wiara-Rodzina-Życie i Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Effata” w Bolesławcu, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. św. Jana Pawła II w Legnicy, Dekanalna Poradnia Rodzinna w Chojnowie, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. św. Joanny Beretta Molla w Lubinie, doradcy życia rodzinnego. Z uwagi na fakt, że było to pierwsze po dłuższej przerwie spotkanie, Duszpasterstwo Rodzin nadal prosi o kontakt wspólnoty, do których nie udało się dotrzeć, a które w przyszłości chciałyby włączyć się w tego typu spotkania.
Przedstawiciele powyższych ruchów i stowarzyszeń mieli możliwość zapoznać się ze sobą, opowiedzieć o charyzmatach i specyfice działania swoich wspólnot, dowiedzieć się o planach Duszpasterstwa Rodzin na najbliższe miesiące, a także przedstawić swoje plany i pomysły na najbliższy czas. Kilka słów do zgromadzonych skierował również Diecezjalny Duszpasterz Rodzin, ks. Janusz Ospa. Wyraził radość z faktu, że na terenie naszej Diecezji działa tak wiele ruchów i stowarzyszeń, które w bardzo różnorodny sposób wspierają rodziny, zarówno modlitwą, formacją, jak i różnego rodzaju działaniami adresowanymi do rodzin.
Spotkanie miało także charakter przygotowania do VII Kongresu Rodzin Diecezji Legnickiej, który jest zaplanowany na rok 2024.