„Porozmawiajmy o nas” – spotkanie dla małżeństw

„Porozmawiajmy o nas” – spotkanie dla małżeństw

Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa to kampania społeczna, odbywająca się w 22 krajach, co roku w dniach 7-14 lutego. Kampania ma na celu promowanie i radosne celebrowanie małżeństwa jako szczególnej więzi kobiety i mężczyzny, ale także stwarzanie małżonkom przestrzeni do rozwijania wzajemnej relacji, pogłębiania więzi i twórczego, wspólnego spędzania czasu.
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Legnickiej włączyło się w tę wyjątkową inicjatywę, organizując 9 lutego spotkanie dla małżeństw pod hasłem „Porozmawiajmy o nas”. Część warsztatową spotkania poprowadziła Aneta Rams, terapeuta NEST, specjalista komunikacji w rodzinie, żona i mama. Małżonkowie poznawali pięć języków miłości oraz sprawdzali, jakim językiem miłości porozumiewa się każde z nich. Pracowali także nad wzajemną komunikacją, sposobami okazywania miłości i komunikowaniem swoich potrzeb. Tę wiedzę mogli wykorzystać w kolejnej części spotkania – w czasie na dialog. Była to przestrzeń do rozmowy małżonków o tym, co sprawia, że czują się kochani, co cenią w sobie nawzajem, za co są wdzięczni, ale także do spojrzenia na swoją relację z innej perspektywy. Wśród codziennych obowiązków, zadań do wykonania, w domu, kiedy ciągle jest coś do zrobienia i wiele rzeczy rozprasza uwagę, najczęściej trudno o spokojną, głęboką rozmowę z małżonkiem. W czasie warsztatów, w wyjątkowej atmosferze Domu Słowa w Legnicy było to nieco łatwiejsze.
Ostatnim elementem spotkania była możliwość wspólnej, małżeńskiej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy. Była to szansa na to, by oddać Panu Bogu to wszystko, co w małżeństwie piękne, dobre, ale i to, co trudne i bolesne; aby zawierzyć swoją małżeńską relację Największej Miłości.
„Porozmawiajmy o nas” to pierwsza tego typu inicjatywa w Legnicy w ramach Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa. Uczestnicy podkreślali, że krótka, popołudniowa formuła spotkania umożliwiła im wzięcie udziału w warsztatach w sytuacji, gdy trudno byłoby wygospodarować cały dzień, np. ze względu na pracę zawodową czy opiekę nad dziećmi. Docenili także możliwość zdobycia konkretnej wiedzy, ale i czas na pogłębianie więzi między sobą i z Panem Bogiem. Wiele wskazuje, że to spotkanie okaże się owocne i będzie realnym wsparciem we wzmacnianiu małżeńskiej relacji.