Dzień Skupienia Doradców Życia Rodzinnego

Dzień Skupienia Doradców Życia Rodzinnego

28 stycznia, w sobotę, w Domu Słowa w Legnicy spotkali się Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego. Było to pierwsze spotkanie tej grupy po dłuższej przerwie – przez wielu bardzo wyczekiwane. Spotkanie miało charakter przede wszystkim formacyjny, duchowy – dlatego rozpoczęło się katechezą wprowadzającą w Słowo Boże, którą wygłosił ks. dr Piotr Kot, wikariusz biskupi ds. ewangelizacji i formacji chrześcijańskiej. Katecheza dotyczyła fragmentu z ewangelii wg św. Mateusza, który zarazem był mottem spotkania: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię” (Mt 11, 28-30). Przedłużeniem katechezy była adoracja Najświętszego Sakramentu, prowadzona przez siostry Służebnice Przenajświętszej Krwi – odpoczynek przy Sercu Jezusa, nabranie sił do dalszej niełatwej posługi.
Ważnym elementem spotkania był również panel dyskusyjny. Gośćmi panelu byli ks. dr Piotr Kot, ks. dr Krzysztof Wiśniewski oraz ks. Piotr Wieteska, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Ks. Piotr Wieteska przybliżył doradcom idee i założenia „Programów na miłość i życie”, z których pierwszy – „JA+TY=MY” trwał w Domu Słowa równolegle z Dniem Skupienia Doradców. Plany na najbliższy czas dla Duszpasterstwa Rodzin zaprezentowała Agata Szymkowiak, od niespełna miesiąca Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego; słowo do doradców skierował również ks. dr Janusz Ospa, również od niedawna piastujący funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin.
Głównym punktem Dnia Skupienia była Msza Święta, pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego, Andrzeja Siemieniewskiego. Niemałą wartość miało wspólnotowe uczestniczenie w eucharystii przez doradców. Zgromadzona na Dniu Skupienia grupa stanowiła ponad dwie trzecie wszystkich doradców posługujących w diecezji.
Uczestnicy spotkania wyrażali radość z faktu, że mogli ponownie się zobaczyć, wspólnie pomodlić, zawierzyć swoją posługę Jezusowi i nabrać sił do dalszej pracy doradcy. Podkreślali, że ich posługa zmieniła się po okresie pandemii, ale nadal jest potrzebna i może być owocna. Deklarowali chęć do współpracy w ramach Duszpasterstwa Rodzin, podnoszenia swoich kwalifikacji i do dalszej służby rodzinom i małżeństwom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *