Rejonowi doradcy życia rodzinnego

Rejonowi doradcy życia rodzinnego

28 kwietnia, w liturgiczne wspomnienie św. Joanny Beretta Molla zostali mianowani dekretami Biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego rejonowi doradcy życia rodzinnego.
Rejon legnicki: Wanda i Marek Jabłońscy
Rejon jeleniogórsko-kamiennogórski: Agnieszka i Zygmunt Jała
Rejon bolesławiecko-zgorzelecki: Agnieszka Dąbrowska-Pfister
Rejon lubińsko-polkowicki: Edyta Kras-Krześniak
To zupełnie nowe stanowisko, nowa funkcja, która ma usprawnić i ubogacić działanie duszpasterstwa rodzin także w miejscach oddalonych od stolicy diecezji. Dzięki rejonowym doradcom życia rodzinnego społeczność doradców będzie miała możliwość skoordynowania działań w rejonach, spotkań w mniejszych grupach w bliskiej okolicy, a całe Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Legnickiej będzie lepiej znało i odpowiadało na potrzeby rodzin z każdego zakątka diecezji.
Prosimy o modlitwę za całą ekipę Duszpasterstwa Rodzin!